Dagon MRPDA Opening Ceremony

Myanmar Real Property Development Association, Myanmar Real Property Association,Myanmar Association, Yangon Real Property Devel
  • Myanmar Real Property Development Association, Myanmar Real Property Association,Myanmar Association, Yangon Real Property Devel
  • Myanmar Real Property Development Association, Myanmar Real Property Association,Myanmar Association, Yangon Real Property Devel
  • Myanmar Real Property Development Association, Myanmar Real Property Association,Myanmar Association, Yangon Real Property Devel
၂၆.၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္က “ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတ္ိုးတက္ေရးအသင္း -MRPDA” ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရံုးခြဲ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒဂံုၿမိဳသစ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ၇/၈ လမ္းဆံုရွိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရံုးခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၾကၿပီး အသင္းဝင္ဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။